CONSULTING  &  ENGINEERING

FOUR WALLS

Logo Four Walls
Inspektor nadzoru - potrzebny, a może wymagany?

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z definicją zawartą w obowiązującej ustawie Prawo Budowlane - Dz.U.2018.0.1202, jest osobą, której podstawowym zadaniem jest reprezentowanie Inwestora na budowie. Nierzadko Inwestor nie ma wystarczającej wiedzy technicznej, aby samodzielnie odbierać od Podwykonawców zakończone roboty budowlane, co niejako zmusza go do szukania wsparcia w uprawnionym specjaliście.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku inwestycji, których rodzaje wyszczególnione zostały w Dz.U.2001.138.1554. Takie obiekty charakteryzują się przede wszystkim wysokim stopniem skomplikowania, dużymi rozmiarami, wbudowanymi instalacjami o wysokich parametrach, skomplikowanymi warunkami posadowienia, czy dużą wartością projektu i dlatego został na nie nałożony obowiązek ustanowienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Spośród wszystkich obowiązków Inspektora Nadzoru, warto wymienić:

- kontrolę jakości wykonanych prac oraz ich zgodność z projektem,

- kontrolę stosowania wyrobów dopuszczonych w budownictwie,

- na żądanie Inwestora: kontrolowanie rozliczeń budowy

 

Inspektor ma oczywiście również swoje prawa, a wśród nich: 

- wydawanie poleceń Kierownikowi Budowy dotyczących przebiegu prac, wykonania niezbędnych badań, usunięcia wad itp. 

- żądania od Kierownika Budowy wstrzymania prac w przypadku stwierdzenia rażących uchybień.

 

Niezależnie od przypadku i charakteru inwestycji warto rozważyć zatrudnienie Inspektora chociażby po to, by mieć pewność, że nasza inwestycja została wykonana poprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki jego bezpośredniemu nadzorowi nad Kierownikiem Budowy, nasza inwestycja jest podwójnie zabezpieczona, a ryzyko popełnienia błędów maleje. 

13 lutego 2019

Copyright 2019 | Created with WebWave

biuro@fourwalls.com.pl

tel. 883 412 828

ul. Wrzosowa 10/2

80-297 Banino

KONTAKT

MENU

Prężnie rozwijamy się na ogólnopolskim rynku inwestycji budowlanych. Oferujemy pomoc i wsparcie w każdym stadium przedsięwzięcia. 

O FIRMIE