Rzut poziomy kondygnacji edytowany przez projektanta

CONSULTING  &  ENGINEERING

FOUR WALLS

Logo Four Walls

OFERTA

Jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego, w Twoim imieniu dokonamy odbioru wszelkich prac budowlanych, kontrolując je pod względem poprawności wykonania. Jako Inwestor - nie masz obowiązku posiadania wiedzy technicznej, od tego jesteśmy my.

 

NADZÓR INWESTORSKI

Połączenie w konstrukcji metalowej, najprawdopodobniej dachu

Nasz zespół zajmie się zarządzaniem procesem budowlanym Twojej inwestycji, dbając o wykonanie wszelkich prac zgodnie z projektem, przepisami oraz sztuką budowlaną.

 

KIEROWANIE BUDOWĄ

Widok dużej budowy z wysokości

Dzięki dużemu doświadczeniu w wykonywaniu projektów konstrukcyjnych wiemy, jakie rozwiązania najlepiej sprawdzają się w konkretnych obiektach, jakie nie przysporzą problemów wykonawczych i nie zrujnują portfela Inwestora. Nie sztuką jest zaprojektować budynek idealny - sztuką jest go zbudować, czego z racji wieloletniej praktyki na budowie, jesteśmy świadomi.

Oferujemy wykonanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych domów, hal, zbiorników oraz innych obiektów inżynierskich wykonanych w konstrukcji betonowej, żelbetowej, stalowej, murowej lub drewnianej.

 

 

PROJEKTY INDYWIDUALNE

Atrybuty projektanta niezbędne przy sporządzaniu projektu

Pomożemy w kalkulacji prac oraz koniecznych nakładów finansowych, skontrolujemy kosztorys przygotowany dla Ciebie przez firmę podwykonawczą oraz zoptymalizujemy projekt w celu obniżenia kosztów inwestycji. 

KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE

Przedmioty wskazujące na koszty związane z inwestycją

Sprawdzimy wiarygodność dewelopera i odbierzemy Twój lokal w stanie deweloperskim lub "pod klucz". Oferujemy sprawdzenie wymiarów, powierzchni, pionowości ścian oraz kątów między nimi, poziomu podłóg, stanu stolarki okiennej i drzwiowej, poprawności wykonania balkonu/tarasu, poziomu wilgotności przegród etc. 

Oprócz mieszkania sprawdzimy miejsce parkingowe, komórkę lokatorską lub inne pomieszczenie przynależące do mieszkania. 

W przypadku odbioru końcowego, nasze uwagi zostaną wpisane do protokołu sporządzanego przez Inwestora. W przypadku odbioru pośredniego, sami sporządzimy dla Ciebie protokół odbioru.

ODBIORY LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH

Nowoczesny budynek mieszkalny złożony z prostopadłościanów

Wśród badań, jakie wykonujemy, można wyróżnić m.in.:

 

1. Analiza dokumentacji archiwalnej.
2. Wykonywanie inwentaryzacji konstrukcyjno-budowlanych.
3. Wykonywanie badań georadarowych oraz badań geotechnicznych metodą tomografii elektrooporowej (ERT).
4. Wykonywanie badań geotechnicznych w celu sporządzenia charakterystyki geotechnicznej podłoża, wyznaczenia parametrów geotechnicznych gruntów oraz oznaczenie poziomu i agresywności wody gruntowej.
5. Wykonywanie odwiertów kontrolnych w celu określenia aktualnego układu warstw wykończeniowych, określenia gęstości, wytrzymałości na ściskanie.
6. Badanie nasiąkliwości i wodoszczelności betonu.
7. Określenie jednorodności betonu przy pomocy metody sklerometrycznej młotkiem Schmidta.
8. Określenie przyczepności przy pomocy metody pull-off.
9. Określenie ścieralności betonu na tarczy Boehmego.
10. Badania chemiczne (ph, chlorki, siarczany i azotany) betonu wbudowanego w konstrukcję budynku.
11. Badania laboratoryjne elementów na ściskanie, zginanie i rozciąganie.
12. Skanowanie zbrojenia umożliwiające określenie średnicy, rozstawu i grubości otulenie istniejącego zbrojenia elementów konstrukcyjnych.
13. Pomiary rzeczywistych grubości ścianek elementów konstrukcji stalowej przy pomocy metody ultradźwiękowej.
14. Pomiary geodezyjne.
15. Pomiary drgań.
16. Monitoring budynków w zakresie zarysowań oraz deformacji.
17. Wykonywanie sprawdzających obliczeń statyczno-wytrzymałościowych w zakresie oznaczenia nośności, ugięcia, zarysowania i trwałości elementów konstrukcyjnych.
18. Wykonywanie próbnych obciążeń.

BADANIA SPECJALISTYCZNE

Przyrząd do badania przyczepności metodą pull-off

Doradzimy niemal w każdej kwestii związanej z budownictwem, czy to prawnej, czy technicznej. Po prostu zapytaj!

PORADY INŻYNIERSKIE

Konsultacja dwóch osób

Jest coś jeszcze, w czym możemy Ci pomóc i nie znalazłeś tego wyżej? Koniecznie do nas napisz i zapytaj!

INNE

Kartka papieru symbolizująca otwartość na nowe pomysły

ZOBACZ NASZE PRZYKŁADOWE PROJEKTY

KONTAKT

źródło: www.hilti.com

źródło: www.hilti.com

ZAKRES DZIAŁANIA

 

Odbiory lokali mieszkalnych i usługowych

Nadzór, kierowanie budową, badania specjalistyczne

Projektowanie, kosztorysy, porady inżynierskie

Czyli co możemy dla Ciebie zrobić

Gdzie świadczymy nasze usługi

Copyright 2019 | Created with WebWave

biuro@fourwalls.com.pl

tel. 883 412 828

ul. Wrzosowa 10/2

80-297 Banino

KONTAKT

MENU

Prężnie rozwijamy się na ogólnopolskim rynku inwestycji budowlanych. Oferujemy pomoc i wsparcie w każdym stadium przedsięwzięcia. 

O FIRMIE